Gees

Peníze mají tu nešťastnou vlastnost, že se postupem času vlivem inflace znehodnocují. A proto je třeba je investovat, aby se s pomocí úroků ztráty kompenzovaly.

Jak by měla vypadat webová stránka


Dnes má valná Äást lidí svou vlastní internetovou stránku. A i když móda nejrůznÄ›jších blogů ustoupila sociálním sítím, stále se najdou takoví, kterým naopak vyhovuje mít svůj vlastní web. Problém je, že jen velmi málo z nich je skuteÄnÄ› úspěšných. Z jakého důvodu? A co můžeme udÄ›lat, abychom návÅ¡tÄ›vnost své internetové stránky zvýšili?

 

kódování webové stránky

 

Tím prvním, co bychom mÄ›li udÄ›lat, je dávat si pozor na pÅ™ehlednost. Zdaleka ne vÅ¡ichni, kdo ji navÅ¡tíví, si s internetem rozumí. I pro nÄ› vÅ¡ak musí být snadné najít informaci, kterou potÅ™ebují. Å ikovnÄ› udÄ›lané záložky a adresáře poslouží k tomuto úÄelu více než dobÅ™e.

 

Dále jsou zde také barvy. Ty by mÄ›ly odpovídat tématu stránky. Pokud se například zabýváme přírodou, je vhodná zelená Äi hnÄ›dá. V automobilovém průmyslu je pak lepší Å¡edá v kombinaci s Äervenou. Vždy vÅ¡ak musíme volit tak, aby spolu ladily. Také nesmí být příliÅ¡ výrazné, aby neodvádÄ›ly pozornost od textu. Doby neonových pozadí, na kterých se nedalo v podstatÄ› nic pÅ™eÄíst, jsou naÅ¡tÄ›stí již dávno pryÄ.

 

různé typy webové stránky

 

Pak je tu také propagace. Ta je také pomÄ›rnÄ› důležitá – když o vaÅ¡em webu nikdo nebude vÄ›dÄ›t, pak také nebude navÅ¡tÄ›vován. Dnes naÅ¡tÄ›stí máme hned nÄ›kolik možností, jak svou stránku propagovat. Zdaleka nejpoužívanÄ›jší je v tomto ohledu SEO, avÅ¡ak zde musíte poÄítat s tím, že za to budete muset zaplatit.

 

Co se textu týÄe, ten by mÄ›l být jednoduchý, srozumitelný, s minimem technických termínů. Pamatujte, že na váš web pÅ™ijdou i lidé, kteří jsou, co se vaÅ¡eho oboru, laici. I oni vÅ¡ak musí být schopni porozumÄ›t tomu, co se jim snažíte říci. Tomu musíte pÅ™izpůsobit i texty na své internetové stránce.

 

JistÄ›, může se to zdát jen jako maliÄkosti, avÅ¡ak pokud jde o zvýšení návÅ¡tÄ›vnosti vaÅ¡eho webu a jeho popularitu, pak zde rozhodnÄ› pomohou. A to je koneckonců ten hlavní důvod, proÄ to celé vlastnÄ› dÄ›láme.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Gees

Šablona od Anders Norén