Gees

Peníze mají tu nešťastnou vlastnost, že se postupem času vlivem inflace znehodnocují. A proto je třeba je investovat, aby se s pomocí úroků ztráty kompenzovaly.

Účinná léčba


Může být jedinÄ› tam, kde je pro vás pÅ™ipravena kvalitní péÄe, množství odborníků a vy věříte, že tady vám pomohou! Není nutné nikterak se bát, že budou omezeny vaÅ¡e aktivity! Můžete sportovat, můžete jezdit na kole, můžete chodit na dlouhé procházky a pÅ™emýšlet tÅ™eba o tom, kde jste udÄ›lali chybu! Chyba není ve vás! Váš organismus, vaÅ¡e vÄ›domí je pouze nastaveno jiným smÄ›rem. Ale to neznamená, že je Äas házet flintu do žita a myslet na nejhorší! Spolupracujte s námi, spolupracujte se Å¡piÄkovými lékaÅ™i a psychology! JedinÄ› tak můžete získat povÄ›domost o tom, kde tÅ™eba zrovna vy, dÄ›láte chybu! Sami doma jen stěží naleznete ztracenou rovnováhu! Berte Äas strávený v naÅ¡em resortu, jako odpoÄinkový, jako přípravu na lepší dny, kdy si budete vÄ›dÄ›t rady a sklenka nÄ›Äeho ostÅ™ejšího pro vás, pÅ™estane být každodenním průvodcem!

Komfort je na místě

I pÅ™es vÅ¡echny vaÅ¡e problémy máte jistotu, že Äas strávený u nás bude plodný a pÅ™inese vám jasné výsledky! Nikde ve státním zařízení se vám nemohou tolik vÄ›novat! Nikde se nepracuje v tak malých uzavÅ™ených skupinách, kde má každý možnost vyjádÅ™ení a vztah lékaÅ™ – pacient je opravdu na profesionální úrovni! Alkoholismus léÄba není jednoduchá, ale s námi je snesitelnÄ›jší a zvládnutelná!

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Gees

Šablona od Anders Norén